Monthly Archives: November 2015

Czy ważne jest, aby dziecko ma przyjaciół?

Czy ważne jest, aby dziecko ma przyjaciół? Od wczesnego dzieciństwa, dziecko nabywa pierwsze przyjaciół w środowisku rodzinnym lub przyjaciół z przedszkola. W końcu, gdy dziecko idzie do szkoły, “nabycie” przyjaciół staje się trochę bardziej trudne dla niektórych dzieci. Dla dziecka, ważne jest, aby nie czuć się jak obcy wśród moich kolegów, szczególnie w podstawowych klas,