Monthly Archives: January 2016

Reformy systemu

Reformy systemu bezpieczeństwa i kontroli jakości produktów Przede wszystkim trzeba powiedzieć o zmianach zachodzących w Rosji w dziedzinie państwowej kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów. Obecnie nasz kraj jest reforma obecnego systemu standaryzacji i certyfikacji produktów i usług. I ten system reformy wpływ na wszystkie dziedziny, w tym zakresie publikowania. Funkcja ta jest obecnie w toku

Co do finansowania

Innym aspektem tego problemu jest zapewnienie – szkół z podręcznikach. Finansowanie, zakupów i dystrybucji podręczników praktycznie nie uregulowanych przez prawo. Wszystkie kwestie związane z publikacją książki edukacyjnej w pierwszej kolejności należy zająć się stworzyć jeden rachunek do publikacji naukowych. I ta ustawa musi być włączone i kwestie finansowania. Co do finansowania ze środków publicznych, ważne